Chăm sóc khách hàng

- Chúc mừng sinh nhật Qúy khách hàng.

- Chúc mừng ngày tết.

- Khuyến mãi các chương trình tiệc khi khách hàng có nhu cầu.

- Tổ chức các phần ăn đặc biệt cho khách VIP, lãnh đạo của Qúy khách hàng theo yêu cầu.

- “Chương trình hoán đổi nhân sự”.

- Lập sổ nhật ký phục vụ, sổ góp ý hàng ngày.

- Cung cấp số liệu điện thoại cá nhân của lãnh đạo chúng tôi cho Qúy khách hàng.

- Tổ chức lấy ý kiến định kỳ nhân viên.

- Tổ chức họp thường xuyên với công đoàn, Ban lãnh đạo Qúy khách hàng.