An toàn sức khỏe

An toàn sức khỏe cho khách hàng chính là mục tiêu lớn nhất mà Nhật Anh hướng tới. Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, toàn bộ các công đoạn chế biến của Nhật Anh đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.