Sản phẩm

Thực đơn 3

Mô tả ngắn:

- Sườn sốt chua ngọt- Đậu sốt tứ xuyên- Giò xào ngũ sắc- Lạc chiên- Canh cua mồng tơi- Cơm trắng- Hồng ngâm

- Sườn sốt chua ngọt

- Đậu sốt tứ xuyên

- Giò xào ngũ sắc

- Lạc chiên

- Canh cua mồng tơi

- Cơm trắng

- Hồng ngâm

Sản phẩm khác